8 เทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกในปี 2023 มีอะไรบ้าง?

เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ได้มาไกลมากแล้ว ตั้งแต่การตอบคำถามที่เรียบง่ายและการเล่นหมากรุก จนถึงการแก้ไขปัญหาธุรกิจที่ซับซ้อน และการพยากรณ์แนวโน้มในอนาคต และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต แม้จะมีมุมมองที่น่ากังวลเกี่ยวกับการว่างงานจำนวนมาก เนื่องจากระบบอัตโนมัติของ AI สามารถผลิตสินค้าและการดำเนินงานแทนเราได้ แต่ความจริงคือการใช้เทคโนโลยี AI ล่าสุดเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การทำงานและการวิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว บทความนี้จะเป็นไกด์ที่จะยกเลิกความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับ AI และเปิดโอกาสให้มากขึ้นโดยแสดงแนวโน้มที่ยอดเยี่ยมใน 8 หัวข้อสำคัญของ AI ในปี 2023 นี้

8 แนวโน้มเกี่ยวกับ AI ที่กำลังจะเปลี่ยนโลกในปี 2023

ค้นพบเทรนด์ AI ที่สำคัญในปี 2023 ด้วย 8 แนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเรา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี AI ล่าสุดในการพยากรณ์แนวโน้มของธุรกิจและการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น

Low-Code/No-Code AI

Gartner คาดการณ์ว่าการปรับปรุง AI ด้วย Low-Code ส่วนใหญ่ จะเปลี่ยนเป็นผู้ใช้งานแบบ No-Code มากถึง 80% ในปี 2026 โดยที่การมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นของคนที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ในโลกของ AI จะทำให้มีการใช้งานแบบประชาธิปไตยในธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็กก็สามารถใช้เทคโนโลยี AI ได้อย่างง่ายดายผ่านแพลตฟอร์ม No-Code เช่น Sway AI ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโปรเจกต์สามารถปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ และการแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่มี 50% ของธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ยอมเชื่อว่าการพัฒนา Low-Code จะลดความเชื่อมั่นในทีมพัฒนาและทีมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีของบริษัทได้อย่างมาก

Augmented Analytics แนวคิดใหม่ในการวิเคราะห์ข้อมูล

Augmented analytics เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยให้เครื่องมือ AI สามารถช่วยในการเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้ Machine Learning (ML) และ Natural Language Processing (NLP) เพื่อเสริมสร้างวิธีการสำรวจข้อมูลที่แพร่หลายในปัจจุบัน แต่ละธุรกิจก็ได้ใช้ Augmented Analytics เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าใจข้อมูลและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

Gartner ได้ทำการทำนายว่า โดยปี 2025 จะมีการสร้างเรื่องราวของข้อมูลถึง 75% โดยอัตโนมัติโดยใช้เทคนิค Augmented Analytics ซึ่งเป็นแนวโน้มที่มีความสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบัน แนวโน้มนี้จะทำให้ผู้ใช้งานธุรกิจและผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลขั้นลึกและอัตโนมัติในการระบุการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการทำงานกับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Augmented Analytics เป็นแนวโน้มที่สำคัญและมีอนาคตในการใช้งาน AI

Cybersecurity AI

ในปีที่แล้ว ค่าเฉลี่ยของค่าเสียหายจากการละเมิดข้อมูลในสหรัฐอเมริกาเป็น 9.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายงาน Electric Cybersecurity ปี 2022 ยังกล่าวไว้ว่าอย่างน้อย 67% ของธุรกิจขนาดเล็กเคยประสบการณ์การละเมิดความปลอดภัยมากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งอาจมีผลต่อแนวโน้ม AI ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลในปีถัดไป

AI จะถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานเนื่องจากมีผู้ใช้งานที่ทำงานแบบ Remote มากถึง 51% ของคนงานในปัจจุบัน นอกจากนี้โปรแกรมการสังเกตการณ์ขั้นสูงนี้ ยังสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์เครือข่าย แอปพลิเคชัน และเซิร์ฟเวอร์ด้วย เพื่อให้การตรวจสอบพนักงานออกมาแบบเรียลไทม์ มีการให้บริการ Cloud-Based และการตรวจพบปัญหาต่างๆล่วงหน้า โดยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงาน

AI ในโลกของศิลปะ

MidjourneyAI ได้เปลี่ยนโลกด้วยอัลกอริทึมของ Machine Learning (ML) ที่สร้างภาพที่ไม่เหมือนกันจากข้อความที่ให้ในการสร้างชิ้นส่วนจากข้อมูลจำนวนมากที่ถูกโหลดล่วงหน้า ศิลปะสร้างสรรค์จะพัฒนาความหลากหลายของการใช้งานอย่างต่อเนื่องด้วยการเคลื่อนไหวของระบบฮาร์ดแวร์ที่มีความเร็วและความไวต่อการดำเนินงานมากขึ้น

เมื่อนักการตลาดเริ่มเข้าใจศักยภาพความสามารถของ Generative Art ในการเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์แล้ว คุณภาพของ Generative Art จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสิ่งสร้างสรรค์ที่น่าสนใจและมีคุณค่ามากขึ้น ทำให้ Generative Art เป็นหนึ่งในแนวโน้มของ AI ที่น่าสนใจในปี 2023

การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และ AI มากขึ้น

ตามที่อ้างอิงใน Nature Machine Intelligence study ว่าอนาคตอยู่ที่ความร่วมมือระหว่างมนุษย์กับ AI ไม่ใช่การแทนที่กันเอง การใช้เครื่องจักรที่มีระบบ AI อยู่ภายใน จะช่วยให้มนุษย์ปลดปล่อยจากงานที่เหนื่อย ในการทำอะไรซ้ำซ้อน ซ้ำไปซ้ำมา ลดการตอบสนองต่อความล้มเหลวของการดำเนินงาน และปรับปรุงกลไกการรักษาความปลอดภัย บางส่วนของพัฒนาการเหล่านี้ได้เข้ามาใช้ในบางอุตสาหกรรมบางส่วน เช่น:

Generative AI การปรับแต่งในแบบของคุณ และการสร้าง AI

ความนิยมของ ChatGPT4 ได้เปิดเผยศักยภาพของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ และความสำคัญของการปรับแต่งเนื้อหาการตลาดที่สอดคล้องกับผู้บริโภคโดยไม่ต้องเขียนเอง ดังนั้นแนวโน้มอีกอย่างที่ควรสังเกตคือ การเพิ่มขึ้นของ AI-Optimized Hyper-Personalization ในการตลาดต่างๆ

AI จะรวมการพัฒนาล่าสุดในการสร้าง Neural Network เชิงลึก และเทคนิคการประมวลผลเสียง วิดีโอ และภาพ เพื่อปรับแต่งข้อความของแบรนด์ตามบุคลิกในโลกไซเบอร์ของผู้บริโภคแต่ละคน แนวโน้มนี้จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบันเทิงและอีคอมเมิร์ซ

Edge AI

เมื่อ AI พบกับ Edge Computing ผลลัพธ์ที่ได้จะเรียกว่า Edge AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีด้านการประมวลผลขั้นต่อไปที่จะกระจายอำนาจให้กับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด Edge Computing ทำให้การวิเคราะห์เข้าใกล้แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้น หมายความว่าแหล่งข้อมูลมีข้อกำหนดด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์

แม้ว่า Edge AI จะอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่มีโอกาสทางตลาดใหญ่มากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2027 โดยมีการใช้งานมากขึ้นเนื่องจาก Internet of Things (IoT) ที่เพิ่มมากขึ้น ในความเป็นจริง Edge AI กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมันช่วยลดการใช้พลังงานอย่างมาก ด้วยการวิเคราะห์แบบท้องถิ่นและลดความกังวลในด้านความเป็นส่วนตัว เพราะไม่ต้องอัพโหลดข้อมูลไปยังระบบคอมพิวเตอร์ภายนอก

Digital Twin

Digital Twin เป็นการสร้างรูปถ่ายจำลองของวัตถุจริงโดยใช้โมเดลแบบ Machine Learning เพื่อสร้างจำลองสำหรับสิ่งของทางกายภาพและสังเกตพฤติกรรมของพวกเขาในเวลาจริง ไฟล์รูปแบบ glTF คือผลลัพธ์จากการร่วมมือระหว่างดิจิทัลทวินและ Generative AI ที่ส่งผลให้การแบ่งปันแบบจำลอง 3 มิติและเครื่องมือต่างๆ ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ การปรับปรุงโซลูชันการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต การทดสอบโปรโตไทป์และการออกแบบแนวคิดสถาปัตยกรรม การตรวจสุขภาพของมนุษย์ ผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัลทวินนั้นมีความสำคัญอย่างมาก และบริษัทอย่างเช่น Bentley, Siemens และ General Electric ได้ทำเครื่องหมายอาณาเขตของตนในเมตาเวิร์สโครงสร้างพื้นฐานแล้ว โดยการนำเสนอการเชื่อมต่อจุดข้อมูลระหว่างระบบซอฟต์แวร์ทวินดิจิตอลต่าง ๆ

เรียนรู้เทคโนโลยี AI ได้ที่ Oxytuts

ด้วยความแพร่หลายของ AI ในชีวิตของเราในอนาคต นักคิดระดับสูง นักการตลาด และผู้สร้างเนื้อหาจำเป็นต้องติดตามแนวโน้ม AI ที่รุนแรงล่าสุดและทำการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้อง และเติบโตกับกลยุทธ์ธุรกิจของคุณด้วยคอร์ส AI และ ML ที่ครอบคลุมทั้งหมดนี้จาก Oxytuts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *